Powrót

Rekordy dla Adam BernardB88050

La nouvelle architecture de sécurité en Europe : Bernard Adam [i in.]. - Bruxelles : Complexe, 1999. - 194 s. : mapy ; 21 cm

ISBN 2-87027-715-6

[000047762]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]