Powrót

Rekordy dla Audifax BerthoFr.2

Audifax Bertho

L'epidémie à virus chikungunya à la Réunion et à Mayotte / Bertho Audifax ; Assemblée Nationale. Commission des Affaires Culturelles. - Paris : Assemblée Nationale, 2006. - 328 s. ; 24 cm. - (Impressions ... - Assemblée Nationale, ISSN 1240-8468 ; Leg. 12, No 3242) (Documents d'Information de l'Assemblée Nationale, ISSN 1240-831X ; 66/2006)

ISBN 2-11-121381-0

[000081869]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]