Powrót

Rekordy dla Apalin G.A18813

Apalin G.

Militarism in Pekin's policies / G. Apalin, U. Mityayev ; transl. from the Rus. by Peter Doria. - Moscow : Progress Publishers, 1980. - 243 s. ; 21 cm

[000025204]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]