Powrót

Rekordy dla Andrzejewski PiotrB80559 B80558

Europejskie systemy polityczne / Piotr Andrzejewski [i in.] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : AE w Poznaniu, 1996. - 148 s. ; 24 cm

ISBN 83-85530-67-3

[000020364]

B67612

Andrzejewski Piotr

Neutralność w polityce zagranicznej Finlandii i Szwecji / Piotr Andrzejewski. - Warszawa : PWN, 1988. - 401 s. ; 21 cm

ISBN 83-01-08108-2

[000038407]

B102568

Wystąpienia publiczne i profesjonalna korespondencja : czyli trudna sztuka budowania wizerunku / publikacja pod red. Piotra Andrzejewskiego. - Poznań : Forum, 2005. - 194 s. : rys. ; 24 cm

ISBN 83-7412-222-6

[000072144]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]