Powrót

Rekordy dla Arctowa Maria Borucka Zobacz: Borucka-Arctowa MariaA9399 ZB60260

Borucka-Arctowa Maria

O społecznym działaniu prawa / Maria Borucka-Arctowa. - Warszawa : PWN, 1967. - 278 s. ; 20 cm

[000061560]

B57479

Poglądy społeczeństwa polskiego na stosowanie prawa / pod red. Marii Boruckiej-Arctowej ; Polska Akad. Nauk. Inst. Państwa i Prawa. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1978. - 323 s. ; 24 cm

[000049066]

A18998 A19062

Polityka a świadomość społeczna : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Filipiaka, Jerzego Silskiego ; zesp. aut. Maria Borucka-Arctowa [i in.]. - Warszawa : PWN, 1981. - 301 s. ; 20 cm

ISBN 83-01-03626-5

[000037428]

B107068

Prawo - władza - społeczeństwo - polityka : księga jubileuszowa profesora Krzysztofa Pałeckiego / [zespół red. Maria Borucka-Arctowa i in.]. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006. - 566 s. : portr. ; 25 cm

ISBN 978-83-7441-450-0

[000079759]

B98256 BSE7463

Sądy w opinii społeczeństwa polskiego / red. Maria Borucka-Arctowa, Krzysztof Pałecki. - Kraków : Wydaw. Polpress, 2003. - 236 s. ; 21 cm. - (Ratio. Prawo - Polityka - Ekonomia)

ISBN 83-918979-1-5

[000065466]

B68393

Skuteczność rozstrzygania sporów w postępowaniu cywilnym w praktyce i w opinii stron : praca zbiorowa / pod red. Marii Boruckiej-Arctowej ; [aut. M. Borucka-Arctowa i in.]; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1989. - 206, [2] s. ; 24 cm

ISBN 83-04-03035-7

[000029499]

B74025 BSE1481

Socjalizacja prawna : praca zbiorowa / pod red. Marii Boruckiej-Arctowej i Chantal Kourilsky ; Inst. Nauk Prawnych PAN. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 1993. - 213 s. ; 24 cm

ISBN 83-85838-11-2

[000004699]

B62864

Społeczne poglądy na funkcje prawa / pod red. Marii Boruckiej-Arctowej ; aut. M. Borucka-Arctowa [i in.]; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1982. - 209, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm

ISBN 83-04-01300-2

[000033363]

PO516

Społeczne poglądy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym : praca zbiorowa / pod red. Marii Boruckiej-Arctowej ; [aut. M. Borucka-Arctowa i in.]. - Warszawa : PWN, 1990. - 151, [1] s. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych, ISSN 0137-2378 ; z. 40)

ISBN 83-01-10278-0

[000018386]

B61535

Borucka-Arctowa Maria

Świadomość prawna a planowe zmiany społeczne / Maria Borucka-Arctowa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1981. - 203 s. ; 20 cm

ISBN 83-04-00854-8

[000026118]

B78423 B78429

Borucka-Arctowa Maria

Wstęp do prawoznawstwa / Maria Borucka-Arctowa, Jan Woleński. - Kraków : Wydz. Prawa i Admin. UJ, 1995. - 119 s. ; 22 cm. - (Monografie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria A, Monografie)

ISBN 83-86791-01-2

[000014602]

B82818

Borucka-Arctowa Maria

Wstęp do prawoznawstwa / Maria Borucka-Arctowa, Jan Woleński. - Kraków : UJ, 1997. - 119 s. ; 22 cm. - (Monografie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria B, Podręczniki)

ISBN 83-233-1065-3

[000026478]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]