Powrót

Rekordy dla A.P. Zobacz: Pułjanowski Antoni (1852-1929)B4628

Pułjanowski Antoni (1852-1929)

Duchowieństwo rzymsko-katolickie świeckie i zakonne : I. Królestwo Polskie, II. Gubernie zachodnie, III. Gubernie wewnętrzne Cesarstwa, Syberya, Kaukaz / przez A. P.. - Warszawa : Skł. Gł. w Księg. J. Fiszera, 1906. - [2], 81 s. ; 24 cm. - (Wydawnictwo Praca ; z. 3 i 4)

[000119975]

B26986 B4857

Pułjanowski Antoni (1852-1929)

Koszta oświaty w Królestwie Polskiem / przez A. P. - Warszawa : Skł. Gł. w Księg. Gebethnera i Wolffa, 1905. - 56 s. ; 24 cm. - (Wydawnictwo "Pracy" ; no 6)

[000119063]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]