Powrót

Rekordy dla Andrzejewski MariuszB105228 BSE7359

Encyklopedia rachunkowości : praca zbiorowa / pod red. Marii Gmytrasiewicz ; aut. Mariusz Andrzejewski [i in.]. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005. - 872 s. ; 24 cm

ISBN 83-7334-451-9

[000076091]

B127674

Andrzejewski Mariusz

Komentarz do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym / Mariusz Andrzejewski. - Gdańsk : Ośr. Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2012. - 218 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7804-072-9

[000117211]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]