Powrót

Rekordy dla An-Ski Szymon Zobacz: An-Ski (1863-1920)Z113081

An-Ski (1863-1920)

Tragedia Żydów galicyjskich w czasie I wojny światowej : wrażenia i refleksje z podróży po kraju / Szymon An-Ski ; z hebr. przeł. Krzysztof Dawid Majus ; wstęp, przypisy i oprac. K. D. Majus i Stanisław Stępień ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Inst. Naukowy, 2010. - 479 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-83-60374-08-5

[000103828]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]