Powrót

Rekordy dla Aluchna MariaB118531

Aluchna Maria

Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych : perspektywa międzynarodowa / Maria Aluchna. - Warszawa : SGH, 2010. - 419 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7378-564-9

[000100406]

B107741

Aluchna Maria

Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych / Maria Aluchna. - Warszawa : SGH, 2007. - 308 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7378-273-0

[000081064]

B109835

Strategie zarządzania uwagą na współczesnym rynku / red. nauk. Maria Aluchna, Mikołaj Pindelski, Piotr Płoszajski. - Warszawa : SGH, 2008. - 145 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7378-319-5

[000084673]

B111461

Zarządzanie japońskie : ciągłość i zmiana / red. nauk. Maria Aluchna i Piotr Płoszajski. - Warszawa : SGH, 2008. - 245 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7378-360-7

[000087577]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]