Powrót

Rekordy dla Aimel GeorgeA1006

Aimel George

Manuel de politique musulmane / un africain. - Paris : Bossard, 1925. - 189 s. ; 19 cm

[000136652]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]