Powrót

Rekordy dla Adamowicz Jadwiga Skibińska Zobacz: Skibińska-Adamowicz JadwigaB123741

Ciepła Helena

Komentarz do spraw rodzinnych / Helena Ciepła, Jacek Ignaczewski, Jadwiga Skibińska-Adamowicz ; pod red. Jacka Ignaczewskiego. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. - 851 s. ; 21 cm. - (Komentarze z Wokandy)

ISBN 978-83-7806-497-8

[000110012]

B128870

Ciepła Helena

Komentarz do spraw rodzinnych / Helena Ciepła, Jacek Ignaczewski, Jadwiga Skibińska-Adamowicz ; pod red. Jacka Ignaczewskiego. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2014. - 1023 s. ; 22 cm. - (Komentarze z Wokandy)

ISBN 978-83-278-0596-6

[000119791]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]