Powrót

Rekordy dla Auderska HalinaB106028

Mały słownik języka polskiego / pod red. Stanisława Skorupki, Haliny Auderskiej, Zofii Łempickiej. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1968. - 1034 s. ; 24 cm

[000078077]

B45854

Mały słownik języka polskiego / pod red. Stanisława Skorupki, Haliny Auderskiej, Zofii Łempickiej. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1968. - XXIV, 1034 s. ; 24 cm

[000083940]

A20811

Auderska Halina

Zabić strach / Halina Auderska. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1985. - 159 s. ; 17 cm

ISBN 83-05-11330-2

[000055265]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]