Powrót

Rekordy dla Arctowa IrenaA27030

Arctowa Irena

Razem czy osobno? : zasady pisowni łącznej i rozdzielnej ze słownikiem / Irena Arctowa. - [Wyd. 8]. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1975. - 157 s. ; 17 cm

[000078159]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]