Powrót

Rekordy dla Anzeno Zobacz: Opęchowski Antoni ZenonZ106082.1

Opęchowski Antoni Zenon

Krwawi siepacze : garść faktów o zbiorach bolszewickich / napisał Anzeno [Opęchowski Antoni Zenon]. - Warszawa : nakł. "Młodego Robotnika", 1928. - 32 s. ; 22 cm

[000049699]

B3118

Opęchowski Antoni Zenon

Kulisy propagandy czeskiej czyli Jakie błędy popełniali propagandyści czescy? / napisał Czarny Lew. - Cieszyn : Wiadomości Polsko-Słowackie, 1926. - 20 s. ; 23 cm

[000121131]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]