Powrót

Rekordy dla Andrzejewski Marek (1947-)Z104164

Antyhitlerowska opozycja 1933-1939 : Wolne Miasto Gdańsk, Prusy Wschodnie, Śląsk, Łódź / pod red. Marka Andrzejewskiego. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Volumen, 1996. - 171 s. ; 22 cm. - (Brostiana)

ISBN 83-86857-57-9

[000023452]

A26221 Z108485

Andrzejewski Marek (1947-)

Erich Brost : życie i działalność gdańskiego socjaldemokraty / Marek Andrzejewski. - [Wyd. 2 popr. i uzup.]. - Gdańsk : Marpress, 2003. - 130 s., [4] k. tabl. : fot. ; 20 cm. - (Genius Loci ; nr 4)

ISBN 83-89091-29-1

[000065449]

B107802

Andrzejewski Marek (1947-)

Gabriel Narutowicz : Wasserbauer, Hochschullehrer und Politiker / Marek Andrzejewski. - Zürich : Verl. Neue Zürcher Zeitung, 2006. - 269 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-3-03823-263-6

[000080234]

B124599 B124600 BSE10845

Andrzejewski Marek (1947-)

Gabriel Narutowicz / Marek Andrzejewski. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2012. - 43 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-83-7666-207-7

[000111967]

Z105073

Gdańsk i Pomorze w XX wieku : księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Mikosowi z okazji 70. rocznicy Jego urodzin / pod red. Marka Andrzejewskiego. - Gdańsk : Uniw. Gdański, 1997. - 344 s. [1] kart. fot. ; 24 cm

ISBN 83-7017-743-3

[000043441]

Z111044

Andrzejewski Marek (1947-)

Marzec 1968 w Trójmieście / Marek Andrzejewski. - Warszawa : Inst. Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Nar. Polskiemu, 2008. - 399 s. ; 21 cm. - (Monografie / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 39)

ISBN 978-83-60464-73-1

[000086514]

B98292

Andrzejewski Marek (1947-)

Od Bismarcka do Schrödera : portrety niemieckich kanclerzy / Marek Andrzejewski. - Gdańsk : Uniw. Gdański, 2003. - 488 s. : fot. ; 24 cm. - (Niemieckie Elity Polityczne)

ISBN 83-7326-131-1

[000065528]

B113146

Andrzejewski Marek (1947-)

Od Eberta do Köhlera : portrety niemieckich prezydentów / Marek Andrzejewski. - Gdańsk : Uniw. Gdański, 2009. - 269 s. : fot. ; 24 cm. - (Niemieckie Elity Polityczne)

ISBN 978-83-7326-574-5

[000090108]

Z112572

Od wojny do wolności : wybuch i konsekwencje II wojny światowej 1939-1989 / red. nauk. Marek Andrzejewski [i in.]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2010. - 233 s. : wykr. ; 21 cm

ISBN 978-83-7383-455-2

[000099481]

Z111054

Andrzejewski Marek (1947-)

Polityczna emigracja z Wolnego Miasta Gdańska 1933-1939 (1945) / Marek Andrzejewski. - Gdańsk : Marpress, 2005. - 116 s., [2] k. tabl. : fot. ; 21 cm. - (Genius Loci ; nr 6)

ISBN 83-89091-73-9

[000086599]

A18483 ZB87655 ZB87943

Andrzejewski Marek (1947-)

Socjaldemokratyczna Partia Wolnego Miasta Gdańska 1920-1936 / Marek Andrzejewski ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych. - Gdańsk : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1980. - 243 s. ; 21 cm. - (Seria Monografii / Gdańskie Towarzystwo Naukowe, ISSN 0433-230X ; nr 74)

ISBN 83-04-00706-1

[000024840]

Z114754

Andrzejewski Marek (1947-)

"Solidarność" w wybranych polskich i obcych podręcznikach szkolnych do historii / Marek Andrzejewski. - Gdańsk : Uniw. Gdański, 2010. - 89 s. ; 21 cm. - (Genius Loci ; 10)

ISBN 978-83-7326-845-6

[000116987]

Z111955

Andrzejewski Marek (1947-)

Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939) : leksykon biograficzny / Marek Andrzejewski. - Gdańsk : Uniw. Gdański, 2009. - 145 s. ; 21 cm. - (Genius Loci ; nr 8)

ISBN 978-83-7326-651-3

[000094854]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]