Powrót

Rekordy dla Aleksandrowicz ZofiaB76096

Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski / red. nauk. Maria Irena Mileska ; red. prowadzący Władysław Olendzki ; aut.: Zofia Aleksandrowicz [i in.]. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1992. - 896 s. ; 21 cm + mapy : 27 k.

ISBN 83-01-09822-8

[000001702]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]