Powrót

Rekordy dla Anthony IanB74619

Arms export regulations / ed. by Ian Anthony ; Stockholm Intern. Peace Research Inst. - Oxford : Oxford Univ. Press, 1991. - 267 s. ; 24 cm

ISBN 0-19-829158-2

[000005737]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]