Powrót

Rekordy dla Andrzejewski MarekB76331

Andrzejewski Marek

Fundusz alimentacyjny : komentarz do ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. / Marek Andrzejewski. - Lublin : Lubelskie Wydaw. Prawnicze, 1995. - 114 s. ; 21 cm

ISBN 83-85575-22-7

[000009574]

B117753

Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Marek Andrzejewski [i in.] ; pod red. Henryka Doleckiego, Tomasza Sokołowskiego. - Stan prawny: 15 września 2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - 845 s. ; 24 cm. - (Komentarz / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-264-0645-4

[000099006]

B126887

Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Marek Andrzejewski [i in.] ; red. nauk. Henryk Dolecki, Tomasz Sokołowski. - 2. wyd., [stan prawny na 30 czerwca 2013 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 1002 s. ; 24 cm. - (Komentarz Lex)

ISBN 978-83-264-4315-2

[000115999]

B111070

Księga jubileuszowa profesora Tadeusza Smyczyńskiego / [red. Marek Andrzejewski i in.]. - Toruń : Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2008. - 957 s., [1] k. tabl. : portr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7285-398-1

[000086647]

Z117364

Andrzejewski Marek

Kto sieje wiatr... : alianckie bombardowania Trzeciej Rzeszy : wybrane zagadnienia / Marek Andrzejewski. - Gdańsk : Uniw. Gdański, 2016. - 283 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-7865-456-8

[000141197]

B99152

Andrzejewski Marek

Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej : (dziecko - rodzina - państwo) / Marek Andrzejewski. - Kraków : Kantor Wydaw. Zakamycze, 2003. - 320 s. ; 21 cm. - (Monografie Zakamycza)

ISBN 83-7333-266-9

[000066911]

B123575

Prawa dziecka : konteksty prawne i pedagogiczne / red. nauk. Marek Andrzejewski. - Poznań : UAM, 2012. - 233 s. ; 24 cm. - (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ISSN 0083-4254 ; nr 171)

ISBN 978-83-232-2403-7

[000109820]

B97041 BSE6005

Prawo rodzinne i opiekuńcze / red. Tadeusz Smyczyński ; aut. Marek Andrzejewski [i in.]. - [Stan prawny na 30 kwietnia 2003 r.]. - Warszawa : Beck, 2003. - XVII, 840 s. ; 24 cm. - (System Prawa Prywatnego ; t. 12)

ISBN 83-7247-938-0

[000064261]

B100825

Andrzejewski Marek

Prawo rodzinne i opiekuńcze / Marek Andrzejewski. - Warszawa : Beck, 2004. - XIV, 230 s. ; 24 cm. - (Skrypty Becka)

ISBN 837387-183-7

[000016049]

B105463

Andrzejewski Marek

Prawo rodzinne i opiekuńcze / Marek Andrzejewski. - 2. wyd. - Warszawa : Beck, 2006. - XVI, 242 s. ; 24 cm. - (Skrypty Becka)

ISBN 83-7387-891-2

[000077087]

B115296

Andrzejewski Marek

Prawo rodzinne i opiekuńcze / Marek Andrzejewski. - 3. wyd. zm. i uaktual. - Warszawa : Beck, 2010. - XVI, 258 s. ; 24 cm. - (Skrypty Becka)

ISBN 978-83-255-1136-4

[000094383]

B119684 BSE9974

Prawo rodzinne i opiekuńcze / red. Tadeusz Smyczyński ; aut. Marek Andrzejewski [i in.]. - 2. wyd. - Warszawa : Beck, 2011. - XXI, 924 s. ; 24 cm. - (System Prawa Prywatnego ; t. 12)

ISBN 978-83-255-2012-0

[000102579]

B121057

Andrzejewski Marek

Prawo rodzinne i opiekuńcze / Marek Andrzejewski. - 4. wyd. zm. i uaktual. - Warszawa : Beck, 2011. - XVI, 264 s. ; 24 cm. - (Skrypty Becka)

ISBN 978-83-255-3341-0

[000105595]

B106852 BSE7896

Rodziny zastępcze : problematyka prawna / Marek Andrzejewski [i in.] ; pod red. M. Andrzejewskiego. - Toruń : Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2006. - 332 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7285-307-3

[000079422]

B134448 BSE11899

Współczesne problemy prawa rodzinnego i spadkowego / red. nauk. Marek Andrzejewski, Katarzyna Anna Dadańska ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. - Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014. - 200 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7867-241-8

[000131555]

B125520 B140040

Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych / pod red. nauk. Marka Andrzejewskiego. - Toruń : Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2013. - 273 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7285-677-7

[000113321]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]