Powrót

Rekordy dla Aleksandrowicz WalentyB45195 ZB59943

Aleksandrowicz Walenty

W stulecie działalności kółek rolniczych / Walenty Aleksandrowicz, Andrzej Bukowski, Czesław Wycech. - Warszawa : Ludowa Spółdz. Wydaw., 1967. - 108 s. ; 20 cm

[000100024]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]