Powrót

Rekordy dla Adamowicz HalinaB97391 B80457

Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce / kom. red. Ryszard Bender [i in.] ; aut. biogramów Halina Adamowicz [i in.]. [T.1] : A-J. - Warszawa : Ośr. Dokum. i Studiów Społecznych, 1991. - XIV, 199 s. : fot. ; 24 cm

ISBN 83-7012-026-1

[000015572]

B74994.1 B74994.2 B74994.3 Z100416.1 Z100416.2 Z100416.3

Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce / kom. red. Ryszard Bender [i in.] ; aut. biogramów Halina Adamowicz [i in.]. T. 1-3. - Lublin : Tow. Nauk. KUL, 1994-1995. - 3 t. (XIV, 199 s.; 218 s., 223 s.) : fot. ; 24 cm

ISBN 83-85291-83-0

[000006801]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]