Powrót

Rekordy dla Adach-Stankiewicz EwaC18842

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 : raport z wyników / [aut. oprac. Ewa Adach-Stankiewicz i in.] ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : GUS, 2012. - 164 s. : wykr. ; 30 cm + CD-ROM. - (Narodowy Spis Powszechny 2011)

[000110062]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]