Powrót

Rekordy dla Arndt WojciechB127294 B127295 BSE11062

Dobro wspólne : teoria i praktyka / pod red. Wojciecha Arndta, Franciszka Longchamps de Bérier, Krzysztofa Szczuckiego. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2013. - 391 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7666-265-7

[000116752]

B135958

Sprawiedliwość społeczna w polityce polskiej / red. Wojciech Arndt, Sergiusz Bober. - Kraków : Wydaw. WAM, 2016. - 321 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-277-1204-2

[000135034]

PT119 PT120 BSE BSE

Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych / Beata Witkowska red. prowadz. - R. 3, [nr] 3 = 11 (2006) -. - Warszawa : KS, 2006-. - ; 24 cm

Kwart.

ISSN 1896-9852

[000081078]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]