Powrót

Rekordy dla Arct Michał (1904-1944)B27085

Arct Michał (1904-1944)

Piękno w książce / Michał Arct. - Warszawa : Wydaw. M. Arcta, 1926. - 46, [1] s. ; 15 cm

[000141204]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]