Powrót

Rekordy dla Anzelm z CantenburyA22962

Anzelm z Cantenbury

Monologion ; Proslogion / Anzelm z Canterbury ; przeł. Tadeusz Włodarczyk ; przekł. przejrz., wstępem i przypisami opatrz. Iwo Edward Zieliński. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1992. - 296 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Klasyków Filozofii)

ISBN 83-01-10400-7

[000011711]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]