Powrót

Rekordy dla Andrzejewski MarcinB116258 BSE9466

Prawo własności przemysłowej : komentarz / red. Piotr Kostański ; aut. Marcin Andrzejewski [i in.]. - Warszawa : Beck, 2010. - XVIII, 1321 s. ; 21 cm. - (Komentarze Becka)

ISBN 978-83-255-1274-3

[000096148]

A28266

Prawo własności przemysłowej : komentarz / red. Piotr Kostański ; aut. Marcin Andrezejewski [i in.]. - 2. wyd. - Warszawa : Beck, 2014. - XXVI, 1524 s. ; 20 cm. - (Komentarze Becka)

ISBN 978-83-255-5920-5

[000118446]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]