Powrót

Rekordy dla Albert Andrzej, pseud. Zobacz: Roszkowski WojciechB86717

Changing rules : Polish political and economics transformation in comparative perspective / ed. by Leslie T. Holmes, Wojciech Roszkowski ; Institute of Political Studies Polish Academy of Science. - Warsaw : Inst. of Polit. Studies Pol. Acad. of Sciences, 1997. - 178 s. ; 24 cm

ISBN 83-86759-38-0

[000045824]

B103126

Roszkowski Wojciech

Cień Jałty : raport / Wojciech Roszkowski. - Warszawa : Muzeum Powstania Warszawskiego, 2005. - 109 s., [1] k. złoż. : fot., mapa ; 21 cm

ISBN 83-60142-05-X

[000073358]

B135278

Roszkowski Wojciech

Cultural heritage of East Central Europe : a historical outline / Wojciech Roszkowski. - Warszawa : Inst. Studiów Politycznych PAN, 2015. - 260 s. : fot. ; 23 cm. - (East of the West, ISSN 2450-5749 ; 1)

ISBN 978-83-64091-55-1

[000133760]

B122675

Czy warto mieć dzieci? / oprac. Wojciech Roszkowski. - Katowice : Wydaw. Kurii Metropolitarnej Gość Niedzielny, 2009. - 102 s. ; 22 cm. - (Biblioteka Gościa)

ISBN 978-83-927774-5-8

[000108195]

B88543 Z105891

Roszkowski Wojciech

Do horyzontu i z powrotem : eseje o historii i współczesności / Wojciech Roszkowski. - Kraków : Znak, 2000. - 289 s. ; 21 cm

ISBN 83-7006-863-4

[000048956]

B108498

Roszkowski Wojciech

Droga przez mgłę / Wojciech Roszkowski. - Warszawa : Inst. Jagielloński, [2007]. - 176 s. ; 24 cm

ISBN 83-60559-00-7

[000082577]

B135297 BSE11771

Roszkowski Wojciech

East Central Europe : a concise history / Wojciech Roszkowski. - Warszawa : Inst. Studiów Politycznych PAN, 2015. - 531 s., [5] k. tabl. : mapy ; 24 cm

ISBN 978-83-64091-48-3

[000133794]

B92223 BSE5072 Z107485

Europa Środkowo-Wschodnia XX wieku : słownik biograficzny / pod red. Wojciech Roszkowskiego ; Instytut Studiów Politycznych PAN. - Warszawa : Inst. Studiów Politycznych PAN, 2001. - 188 s. ; 23 cm

ISBN 83-88490-20-6

[000056307]

B66225

Roszkowski Wojciech

Gospodarcza rola większej prywatnej własności ziemskiej w Polsce 1918-1939 / Wojciech Roszkowski. - Warszawa : SGPiS, 1986. - 431 s. : tab. ; 24 cm. - (Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, ISSN 0239-9105 ; 191)

[000035434]

A27413

Roszkowski Wojciech

Gospodraka : wzrost i upadek systemu nakazowo-rozdzielczego / Wojciech Roszkowski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2008. - 171 s. ; 20 cm. - (Krótkie Wykłady z Historii)

ISBN 978-83-01-15487-5

[000086751]

ZB97516

Roszkowski Wojciech

Historia Polski 1914-1991 / Wojciech Roszkowski (Andrzej Albert). - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1992. - 442 s. ; 24 cm

ISBN 83-01-11014-7

[000095098]

B92169

Roszkowski Wojciech

Historia Polski 1914-2000 / Wojciech Roszkowski. - Wyd. 8 rozsz. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2001. - 488 s. ; 24 cm

ISBN 83-01-13585-9

[000056131]

B95723 Z108005

Roszkowski Wojciech

Historia Polski 1914-2001 / Wojciech Roszkowski (Andrzej Albert). - Wyd. 9. rozsz. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2002. - 494 s. ; 24 cm

ISBN 83-01-13830-0

[000061391]

B101745 Z109461

Roszkowski Wojciech

Historia Polski 1914-2004 / Wojciech Roszkowski. - Wyd. 10 rozsz. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2004. - 499 s. ; 24 cm

ISBN 83-01-14242-1

[000070780]

B107514

Roszkowski Wojciech

Historia Polski 1914-2005 / Wojciech Roszkowski. - Wyd. 11 rozsz. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006. - 510 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-01-14696-2

[000080581]

B138627

Roszkowski Wojciech

Historia Polski 1914-2015 / Wojciech Roszkowski. - Wyd. 12 rozsz. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2017. - 658 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-01-19258-7

[000141393]

Z100305 Z103090

Konflikty polsko-sowieckie 1942-1944 / dok. oprac. oraz opatrzył przyp. i wstępem Wojciech Roszkowski ; tł. dok. Wojciech Materski. - Warszawa : Inst. Studiów Politycznych PAN, 1993. - 195 s. : faks. ; 24 cm. - (Z Archiwów Sowieckich ; t. 3)

ISBN 83-85479-45-7

[000008377]

BSE2093 Z100581

Roszkowski Wojciech

Land reforms in East Central Europe after World War One / Wojciech Roszkowski ; Polish Academy of Sciences. Institute of Political Studies. - Warsaw : Inst. of Polit. Studies Pol. Acad. of Sciences, 1995. - 255 s. ; 25 cm

ISBN 83-85479-8555-6

[000009903]

Z106957

Roszkowski Wojciech

Najnowsza historia Polski : 1918-1980 / [na k. tyt. pseud.] Andrzej Albert. - London : Polonia, 1989. - 1093, [4] s. ; 22 cm. - (Najnowsza Historia Polski ; 10)

ISBN 0-902352-79-2

[000024997]

B76772 Z100620

Landau Zbigniew (1931-)

Polityka gospodarcza II RP i PRL / Zbigniew Landau, Wojciech Roszkowski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1995. - 299 s. ; 21 cm

ISBN 83-01-11736-2

[000010236]

C12513 C12779 BSE3656 Z104345

Roszkowski Wojciech

Półwiecze : historia polityczna świata po 1945 roku / Wojciech Roszkowski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1997. - 636 s. : fot., mapy, pl. ; 26 cm

ISBN 83-0112408-3

[000026976]

C14778

Roszkowski Wojciech

Półwiecze : historia polityczna świata po 1945 roku / Wojciech Roszkowski. - Wyd. 3 uaktual. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2002. - 636 s. : fot., mapy ; 26 cm

ISBN 83-01-13550-6

[000058361]

Z109868

Codogni Paulina

Rok 1956 / Paulina Codogni ; posł. Wojciech Roszkowski. - Warszawa : Prószyński i S-ka, [2006]. - 430 s. : il. ; 24 cm

ISBN 83-7469-346-0

[000077887]

B103125 Z109261

Roszkowski Wojciech

The shadow of Yalta : a report / Wojciech Roszkowski. - Warsaw : Warsaw Rising Museum, 2005. - 109 s., [1] k. złoż. : fot., mapa ; 21 cm

ISBN 83-60142-00-9

[000073195]

B102862 Z109234

Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku / pod red. Wojciecha Roszkowskiego i Jana Kofmana ; aut. Florin Anghel [i in.]. - Warszawa : Inst. Studiów Politycznych PAN, 2004. - XV, 1449 s. ; 25 cm

ISBN 83-88490-67-2

[000072826]

B97748 B79991 Z103420

Januszewski Radosław

Szara księga : mówią członkowie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Zgodności z Prawem Działania Organów Państwa w Sprawie Józefa Oleksego / Radosław Januszewski, Jan Strękowski ; wstępem opatrzył Wojciech Roszkowski. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Most, 1996. - 231 s. : fot. ; 21 cm

ISBN 83-85611-39-8

[000019517]

B87360 Z105553

Kofman Jan

Transformacja i postkomunizm / Jan Kofman, Wojciech Roszkowski ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku. - Warszawa : Inst. Studiów Politycznych PAN, 1999. - 270 s. ; 22 cm

ISBN 83-86759-77-1

[000046977]

B88185

Gorzelak Grzegorz

Transformacja systemowa z perspektywy Dzierzgonia / Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki oraz Mikołaj Herbst, Wojciech Roszkowski ; Uniw. Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 1999. - 162 s. : fot. kolor. ; 24 cm

ISBN 83-87367-79-6

[000048219]

B122672

Roszkowski Wojciech

Uczniowie czarnoksiężnika : zło potężne naszymi słabościami / Wojciech Roszkowski. - Warszawa : Difin, 2011. - 197 s. ; 23 cm

ISBN 978-83-7641-489-8

[000108193]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]