Powrót

Rekordy dla Adamowicz Ewa Brodacka Zobacz: Brodacka-Adamowicz EwaB120170

Brodacka-Adamowicz Ewa

Ministrowie oświaty Drugiej Rzeczypospolitej : okres rządów parlamentarnych (1918-1926) / Ewa Brodacka-Adamowicz. - Siedlce : Uniw. Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 2010. - 368 s. : fot. ; 24 cm. - (Monografie / Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISSN 2083-4179 ; nr 118)

[000103497]

B125171

Brodacka-Adamowicz Ewa

Renata et illuminata : organizacja, działalność i polityka oświatowa Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w latach 1918-1932, w świetle przepisów wykonawczych / Ewa Brodacka-Adamowicz. - Siedlce : Uniw. Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2012. - 513 s. : fot. ; 24 cm. - (Rozprawa Naukowa / Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISSN 2082-5684 ; nr 117)

[000112706]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]