Powrót

Rekordy dla Arct KarolA4460

Arct Karol

Przepisy o polskiej państwowej służbie cywilnej / Karol Arct. - Warszawa : nakł. Księg. F. Hoesicka, 1925. - 755 s. ; 14 cm

[000052685]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]