Powrót

Rekordy dla Anzel MarekC18121

Anzel Marek

Poradnik dla personelu kancelarii tajnej : (nowe regulacje - 2011) / Marek Anzel ; Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ONE". - Poznań : Przeds. Handlowo-Usługowe "ONE", 2011. - 139 s. ; 30 cm

ISBN 978-83-930686-0-9

[000102034]

B125667

Anzel Marek

Poradnik pełnomocnika ochrony / Marek Anzel, Rafał Czajka ; Oddział Pomorski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych. - Poznań : Przeds. Handlowo-Usługowe "ONE", 2009. - 111 s. ; 24 cm

ISBN 83-89535-10-6

[000113525]

C19944

Anzel Marek

Poradnik specjalisty ochrony informacji niejawnych : kod, nazwa zawodu 242110, Specjalista ochrony informacji niejawnych / Marek Anzel ; Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ONE". - Poznań : Przeds. Handlowo-Usługowe "ONE", 2015. - 129 s. ; 30 cm

ISBN 978-83-930686-3-0

[000127285]

C18822

Anzel Marek

Przykładowa dokumentacja pełnomocnika ochrony w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych / Marek Anzel ; Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ONE". - Poznań : Przeds. Handlowo-Usługowe "ONE", 2012. - 115 s. ; 30 cm

ISBN 978-83-930686-2-3

[000109793]

C18122

Anzel Marek

Szacowanie ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem w świetle nowej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych : przykład metody analizy ryzyka opartej na gotowych macierzach / Marek Anzel ; Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ONE". - Poznań : Przeds. Handlowo-Usługowe "ONE", 2011. - 98 s. ; 30 cm

ISBN 978-83-930686-1-6

[000102040]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]