Powrót

Rekordy dla Amsterdamski StefanB89512 BSE4625

Fitoussi Jean-Paul

Czas nowych nierówności / Jean-Paul Fitoussi, Pierre Rosanvallon ; przekł. Stefan Amsterdamski. - Kraków : Znak, 2000. - 189 s. ; 21 cm. - (Demokracja, Filozofia i Praktyka)

ISBN 83-7006-956-8

[000050771]

B76773 BSE1960

Dahl Robert Alan

Demokracja i jej krytycy / Robert A. Dahl ; przekł. Stefan Amsterdamski. - Kraków : Znak, 1995. - 487 s. ; 21 cm. - (Demokracja, Filozofia i Praktyka)

ISBN 83-7006-294-6

[000010235]

B99779

Globalizacja i co dalej? : praca zbiorowa / pod red. Stefana Amsterdamskiego. - Warszawa : Inst. Filozofii i Socjologii PAN, 2004. - 280 s. ; 21 cm

ISBN 83-7388-051-8

[000067860]

B71386 Z100122

Historia i wyobraźnia : studia ofiarowane Bronisławowi Baczce / kom. red. Stefan Amsterdamski [i in.]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1992. - 361 s. ; 21 cm

ISBN 83-01-10620-4

[000007170]

B102385

Ideały nauki i konflikty wartości : studia złożone w darze profesorowi Stefanowi Amsterdamskiemu / pod red. Ewy Chmieleckiej, Jerzego Jedlickiego i Andrzeja Rycharda. - Warszawa : Inst. Filozofii i Socjologii PAN, 2005. - 366 s., [1] k. tabl. : fot. ; 24 cm

ISBN 83-7388-070-4

[000071624]

BSE1661

Bell Daniel

Kulturowe sprzeczności kapitalizmu / Daniel Bell ; przeł. [z ang.] Stefan Amsterdamski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1994. - 334 s. ; 21 cm

ISBN 83-01-11359-6

[000004721]

B129100

Bell Daniel

Kulturowe sprzeczności kapitalizmu / Daniel Bell ; przeł. [z ang.] Stefan Amsterdamski. - [Wyd. 3 popr.]. - Warszawa : Wydaw. Aletheia, 2014. - 334 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-62858-55-2

[000120629]

B101204 BSE6878

Oppenheim Abraham Naftali

Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw / A. N. Oppenheim ; przeł. Stefan Amsterdamski. - Poznań : Zysk i S-ka, 2004. - 343 s. : il. ; 21 cm

ISBN 83-7298-621-5

[000069966]

B100668 BSE6768

Fuller Lon Luvois (1902-1978)

Moralność prawa / Lon Luvios Fuller ; tł. Stefan Amsterdamski ; wstęp Roman Tokarczyk. - Warszawa : Dom Wydaw. ABC, 2004. - XXIV, 230 s. ; 23 cm. - (Klasycy Filozofii Prawa)

ISBN 83-7284-926-9

[000069223]

B77579 B83108 BSE2191

Berman Harold Joseph

Prawo i rewolucja : kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej / Harold J. Berman ; przeł. Stefan Amsterdamski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1995. - 666 s., [1] k. tabl. ; 21 cm

ISBN 83-01-11852-0

[000011814]

A26030

Giddens Anthony

Stanowienie społeczeństwa : zarys teorii strukturacji / Anthony Giddens ; przekł. [z ang.] Stefan Amsterdamski. - Poznań : Zysk i S-ka, 2003. - 438 s. ; 19 cm

ISBN 83-7150-703-8

[000063627]

B86126 BSE4095 Z106417

Skidelsky Robert

Świat po komunizmie : spór o nasze czasy / Robert Skidelsky ; przekł. Stefan Amsterdamski. - Kraków : Znak, 1999. - 207 s. ; 21 cm. - (Demokracja, Filozofia i Praktyka)

ISBN 83-7006-937-1

[000045153]

B69310

Flexner James Thomas

Washington człowiek niezastąpiony / James Thomas Flexner ; przeł. Stefan Amsterdamski ; posł. i przypisami opatrz. Bogdan Grzeloński. - Warszawa : PIW, 1990. - 462 s. [8] k. tabl. : il., mapy ; 22 cm. - (Biografie Sławnych Ludzi)

ISBN 83-06-01766-8

[000010988]

B82577

Anderson Benedict

Wspólnoty wyobrażone : rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu / Benedict Anderson ; przekł. Stefan Amsterdamski. - Kraków : Znak, 1997. - 207 s. ; 21 cm. - (Demokracja, Filozofia i Praktyka)

ISBN 83-7006-612-7

[000024641]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]