Powrót

Rekordy dla Alberski RobertB112719

Demokracje zachodnioeuropejskie : analiza porównawcza / pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta ; aut.: Robert Alberski [i in.]. - [Wyd. 3 zm.]. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 2008. - 400 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-229-2971-1

[000089465]

B128532

Gra o regiony : wybory do sejmików województw w 2010 r. / pod red. Roberta Alberskiego, Marzeny Cichosz, Katarzyny Kobielskiej ; Uniwersytet Wrocławski. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 2013. - 417 s. ; 25 cm

ISBN 978-83-61975-41-0

[000119279]

B94573

Alberski Robert

Polityka ochrony środowiska / Robert Alberski, Halina Lisicka, Jerzy Sommer. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 2002. - 169 s. ; 21 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 2406)

ISBN 83-229-2254-X

[000060549]

B80886

Alberski Robert

Polityka ochrony środowiska w Polsce / Robert Alberski ; Tow. Nauk. Prawa Ochrony Środowiska. - Wrocław : Wydaw. Prawo Ochrony Środowiska, 1996. - 233 s. ; 21 cm. - (Polityka Ochrony Środowiska ; 19)

ISBN 83-904438-1-3

[000020680]

B102367 B104130#ubytek BSE7132

Nohlen Dieter

Prawo wyborcze i system partyjny : o teorii systemów wyborczych / Dieter Nohlen ; przeł. [z niem.] Robert Alberski, Jacek Sroka, Zbigniew Wiktor. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, cop. 2004. - 481 s. ; 21 cm

ISBN 83-7383-130-4

[000071881]

B130532.2

Studia nad współczesnymi systemami politycznymi : księga dedykowana profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu / red. nauk. Robert Alberski, Wiesława Jednaka, Dariusz Skrzypiński. T. 2 : Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2014. - 384 s. : portr. ; 22 cm

ISBN 978-83-8019-042-9

[000123248]

B105185 Z109769

Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej : perspektywa porównawcza / pod red. Andrzeja Antoszewskiego ; aut. Robert Alberski [i in.]. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 2006. - 288 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 2844)

ISBN 83-229-2707-X

[000076671]

B118707 B118706

Alberski Robert

Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych / Robert Alberski. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 2010. - 400 s. : wykr. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3261)

ISBN 978-83-229-3146-2

[000100551]

B119050

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okręgu dolnośląsko-opolskim : uwarunkowania kształtowania strategii wyborczych / pod red. Roberta Alberskiego i Radosława Solarza. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 2011. - 175 s. : wykr. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3302)

ISBN 978-83-229-3187-5

[000101159]

B94647

Wybory do rad gmin na Dolnym Śląsku (1990-1998) / Robert Alberski [i in.]. - Wrocław : Wydaw. Prawo Ochrony Środowiska, 2001. - 131 s. ; 21 cm. - (Polityka / Wydaw. Prawo Ochrony Środowiska)

ISBN 83-910718-7-1

[000060532]

B117426

Wybory do sejmików województw w 2006 roku / pod red. R. Alberskiego, M. Cichosz, Ł. Tomczaka. - Wrocław : Wydaw. Marina, 2010. - 325 s. ; 24 cm. - (Polityka Polska)

ISBN 978-83-61872-24-5

[000098337]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]