Powrót

Rekordy dla Adamowicz ElżbietaB87583

Gospodarka w okresie przemian : prace ofiarowane panu profesorowi Januszowi Beksiakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / [praca zbiorowa pod red. Elżbiety Adamowicz]. - Warszawa : SGH, 1999. - 229 s., [1] k. tabl. : fot. kolor. ; 24 cm

ISBN 83-7225-049-9

[000047373]

B70324

Adamowicz Elżbieta

Struktura podmiotowa gospodarki a mechanizm jej funkcjonowania / Elżbeta Adamowicz. - Warszawa : SGPiS, 1991. - 212 s. ; 24 cm. - (Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, ISSN 0239-9105 ; 326)

[000010776]

B116807

Transformacja po latach : wybór tekstów dedykowanych profesorowi Janowi Winieckiemu z okazji 70. rocznicy urodzin / red. nauk. Elżbieta Adamowicz ; aut. Elżbieta Adamowicz [i in.]. - Warszawa : Beck, 2010. - 303 s. : wykr. ; 24 cm. - (Academia Oeconomica / Beck)

ISBN 978-83-255-1257-6

[000097325]

B124470

Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych : (monografia naukowa) : V Konferencja naukowa 17-18 września 2012 r., Sopot / [red. nauk. Elżbieta Adamowicz, Jacek Sadowy] ; Urząd Zamówień Publicznych]. - Gdańsk : Urząd Zamówień Publicznych, 2012. - 296 s. ; 25 cm

ISBN 83-88686-24-0

[000111688]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]