Powrót

Rekordy dla Abraham Władysław (1860-1941)P707

Abraham Władysław (1860-1941)

Dziewosłęb : studyum z dziejów pierwotnego prawa małżeńskiego w Polsce / napisał Władysław Abraham. - Lwów : Tow. Naukowe, 1922. - 47 s. ; 23 cm. - (Studya nad Historyą Prawa Polskiego ; t. 8, z. 2)

[000121526]

A16228

Abraham Władysław (1860-1941)

Gniezno i Magdeburg : (odczyt wygłoszony na publicznem posiedzeniu Polskiej Akademji Umiejętności dn. 13 maja 1921 r.) / Władysław Abraham ; Polska Akademja Umiejętności. - Kraków : nakł. Pol. Akad. Umiejętności, 1921. - 30 s. ; 19 cm

[000131905]

B11283

Najdawniejsze statuty synodalne archidiecezji gnieźnieńskiej oraz statuty z rękopisu Oss. nr. 1627 z uwzględnieniem materjałów zebranych przez ś.p. B. Ulanowskiego / oprac. Władysław Abraham. - Kraków : Akad. Umiejętności, 1920. - 55 s. ; 23 cm. - (Studja i Materjały do Historji Ustawodawstwa Synodalnego w Polsce ; nr. 6)

[000131207]

B1044 B67777

Nasza konstytucja : cykl odczytów urządzonych staraniem dyrekcji Szkoły Nauk Politycznych w Krakowie od 12 - 25 maja 1921 r. / przy udziale Wład. Abrahama [i in.]. - Kraków : nakł. autorów, 1922. - [8], 228 s. ; 23 cm

[000105177]

B4973 B5611

Polska i Litwa w dziejowym stosunku / Wł. Abraham [i in.]. - Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1914. - [6], IV, [2], 700, [1] s., [2] k. złoż. : faks., mapa ; 23 cm

[000124835]

B3838

Abraham Władysław (1860-1941)

Powstanie organizacyi Kościoła Łacińskiego na Rusi / napisał Władysław Abraham. T. 1. - Lwów : nakł. Tow. dla Popierania Nauki Polskiej, 1904. - XVI, 418 s. ; 23 cm

[000118583]

P707

Abraham Władysław (1860-1941)

Zawarcie małżeństwa w pierwotnem prawie polskiem / napisał Władysław Abraham. - Lwów : Tow. Naukowe, 1925. - 475 s. ; 23 cm. - (Studya nad Historyą Prawa Polskiego ; t. 9)

[000121552]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]