Powrót

Rekordy dla Andrzejewski JakubB97459 B91970

Gomułka i inni : dokumenty z archiwum KC 1948-1982 / wstęp, wprowadzenia i przypisy Jakub Andrzejewski. - Londyn : Aneks, 1987. - 272 s. ; 22 cm. - (Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka)

ISBN 0-906601-37-1

[000028712]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]