Powrót

Rekordy dla Allary JeanA577

Bardoux Jacques (1874-1959)

Une diplomatie moderne / par Jacques Bardoux, J. Allary. - Paris : Éd. de la S.A.P.E., 1927. - 176, [1] s. ; 17 cm. - (Les Cahiers du Redressement Français ; no 30)

[000142549]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]