Powrót

Rekordy dla Alberska MałgorzataB139533

Od historii myśli do praktyki politycznej : księga dedykowana profesorowi Jerzemu Juchnowskiemu z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej / red. nauk. Jan Ryszard Sielezin, Robert Wiszniowski, Małgorzata Alberska. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2017. - 586 s. ; 23 cm

ISBN 978-83-8019-798-5

[000143422]

B90677 Z107253

Alberska Małgorzata

Ośrodki emigracji polskiej wobec kryzysów politycznych w kraju (1956-1981) / Małgorzata Alberska ; Uniw. Wrocławski. Wydz. Nauk Społecznych. Inst. Politologii. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2000. - 230 s. ; 24 cm

ISBN 83-86308-39-7

[000053284]

B105617 Z109812

Polska i Polacy poza granicami kraju w polskiej polityce i myśli politycznej XX wieku / pod red. Małgorzaty Alberskiej i Rafała Juchnowskiego. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 2006. - 385 s. ; 21 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 2867)

ISBN 83-229-2717-7

[000077027]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]