Powrót

Rekordy dla Anyszka ElżbietaC16750

Suknarowska-Drzewiecka Ewa

Umowy cywilnoprawne w zatrudnieniu / Ewa Suknarowska-Drzewiecka, Elżbieta Anyszka. - [Stan prawny: lipiec 2007]. - Warszawa : Beck, 2007. - XIII, 153 s. ; 30 cm + CD-ROM

ISBN 978-83-7483-771-2

[000083531]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]