Powrót

Rekordy dla Andrzejewski CzesławB15126

Andrzejewski Czesław

Das Deutschtum in Westpolen (Preussisch-Polen) : seine Zahl, seine Gliederung, sein Stärkeverhältnis gegnüber Polen / von Liber : ein statistischer Beitrag zum deutsch-polnischen Problem. - Poznań : Druck von F. Pilczek, 1919. - 95 s., [4] k. tabl. złoż. ; 23 cm

[000127962]

B2437 B3703

Andrzejewski Czesław

Żywioł niemiecki w zachodniej Polsce : pogląd statystyczny / Czesław Andrzejewski. - Poznań : nakł. "Ostoi" Spółki Wydawniczej, 1919. - 63, III s., [4] k. złoż. ; 23 cm

[000127846]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]