Powrót

Rekordy dla Alton Thad PaulB43640

Polish national income and product in 1954, 1955, and 1956 / by Thad Paul Alton [i in.]. - New York : Columbia Univ. Press, 1965. - VIII, [6], 252 s. ; 24 cm

[000052023]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]