Powrót

Rekordy dla Adamowicz Aleksandra (1987-)A28419

Adamowicz Aleksandra (1987-)

Państwo patronalne : relacje władzy i podległości w małej wspólnocie lokalnej / Aleksandra Adamowicz. - Warszawa : Inst. Studiów Politycznych PAN, 2015. - 325 s. ; 20 cm

ISBN 978-83-64091-38-4

[000127226]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]