Powrót

Rekordy dla Albero Jordi GarcíaB134017

Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym / red. Piotr Hofmański, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Paweł Czarnecki ; aut.: Jordi García Albero [i in.]. - Warszawa : Beck, 2015. - XIV, 751 s. ; 25 cm

ISBN 978-83-255-7326-3

[000130510]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]