Powrót

Rekordy dla Arciszewski JerzyB74650

Wskazówki metodyczne prowadzenia pomiarów promieniowania elektromagnetycznego / [zesp. aut. Jerzy Arciszewski i in.] ; Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. - Warszawa : Elwoj-Trio, 1993. - 46 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

ISBN 83-85949-10-0

[000005842]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]