Powrót

Rekordy dla Andrzejewski Adam (1914-1998)B68083

O nowoczesny kształt Polski : dylematy rozwoju na progu XXI wieku : raport prognostyczny / [oprac. zespół red. Adam Andrzejewski i in.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Prognozowania Rozwoju Kraju "Polska 2000". - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1989. - 605, [2] s. : mapy ; 21 cm

ISBN 83-04-03268-6

[000030000]

B36158

Andrzejewski Adam (1914-1998)

Polityka mieszkaniowa : zagadnienia ekonomiczne i socjalne / Adam Andrzejewski. - Warszawa : Arkady, 1959. - 371 s. ; 24 cm

[000115185]

B59937

Andrzejewski Adam (1914-1998)

Polityka mieszkaniowa / Adam Andrzejewski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1979. - 467 s. : tab. ; 22 cm

[000024839]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]