Powrót

Rekordy dla Aleksandrowicz Marjan Zobacz: Epstein AleksanderB47648

Menger Anton (1841-1906)

Polityka ludu / Antoni Menger ; przeł. Marjan Aleksandrowicz ; red. i wyd. Alfred Strauch. - Łódź : Nowa Bibljoteka Samokształcenia, 1907. - 118 s. ; 22 cm. - (Nowa Bibljoteka Samokształcenia)

[000120464]

B4553

Bourguin Maurice (1856-1910)

Systemy socyalistyczne a rozwój ekonomiczny / Maurycy Bourguin ; przekł. z wydania drugiego Wacława Wróblewskiego i Maryana Aleksandrowicza. - Lwów : nakł. Wydaw. Polskiego, [1906]. - 501, XVII s. ; 24 cm

[000120829]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]