Powrót

Rekordy dla Alberciak PawełB112091

Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski ; aut. Paweł Alberciak [i in.]. - Wyd. 3 zm., [3 dodr.]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2008. - XII, 553 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-01-15293-2

[000088582]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]