Powrót

Rekordy dla Arciszewski JacekB137770

Akcyza : komentarz / pod red. Marcina Zimnego ; aut. Jacek Arciszewski [i in.]. - Warszawa : Beck, 2017. - XVIII, 964 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-2558-114-5

[000139245]

B122620

Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa / red. nauk. Ewa M. Guzik-Makaruk ; aut. Jacek Arciszewski [i in.]. - [Stan prawny na 8 marca 2012 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 557 s. ; 21 cm. - (Monografie Lex / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392)

ISBN 978-83-264-1669-9

[000108062]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]