Powrót

Rekordy dla Antczak MałgorzataC16564

Przedsiębiorstwa sektora prywatnego i publicznego w Polsce (1999-2005) / [red. nauk. Ewa Balcerowicz ; aut. Małgorzata Antczak i in.]. - Warszawa : Centrum Analiz Społ.- Ekonomicznych, 2007. - 58 s. : wykr. ; 26 cm. - (Zeszyty BRE Bank - CASE / Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, ISSN 1233-121X ; nr 89 (2007))

[000082293]

B111881 BSE8308

Zmiany w polskich przedsiębiorstwach : własność, restrukturyzacja, efektywność / Barbara Błaszczyk, Piotr Kozarzewski ( red.) ; [aut.] Małgorzata Antczak [i in.]. - Warszawa : Centrum Analiz Społ.- Ekonomicznych, 2007. - 315 s. : wykr. ; 24 cm. - (Raporty CASE / Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych ; nr 70/2007)

ISBN 978-83-7178-427-9

[000087122]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]