Powrót

Rekordy dla Albeda WillemR812

Trebilckock Anne

Towards social dialogue : tripartite cooperation in national economic and social policy-making / Anna Trebilcock ; W. Albeda [i in.] ; International Labour Office. - Geneva : ILO, 1994. - 383 s. ; 24 cm

ISBN 92-2-108744-1

[000011308]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]