Powrót

Rekordy dla Altman JürgenR1815

Sensors for peace : applications, systems and legal requirements for monitoring in peace operations / ed. Jürgen Altmann, Horst Fischer, Henny van der Graaf ; UNIDIR. - New York : United Nations, 1998. - XIV, 283 s. ; 21 cm

ISBN 92-9045-130-0

[000044117]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]