Powrót

Rekordy dla Aleksandrowicz MaciejB131151

Demokratyczne państwo prawa : zagadnienia wybrane / red. nauk. Maciej Aleksandrowicz, Adam Jamróz, Lech Jamróz. - Białystok : Temida 2, 2014. - 330 s. ; 24 cm

ISBN 978–83–62813–65–0(błędny)

[000124212]

B114779

Aleksandrowicz Maciej

System prawny Szwajcarii : historia i współczesność / Maciej Aleksandrowicz. - Białystok : Temida 2, 2009. - 223 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-89620-70-5

[000093554]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]